Časopis Nebyť sám

Časopis Nebyť sám vydáva Asociácia náhradných rodín od roku 2002. V prvom období vychádzal ako dvojmesačník pod šéfredaktorských vedením Jany Michalovej. V roku 2010 sa naplno obnovilo vydávanie časopisu, tentoraz s periodicitou tri až štyri čísla za rok. V súčasnom období sa Nebyť sám snaží profilovať ako časopis komunitný, ktorého autorkami a autormi sú najmä samotní náhradní rodičia, ich príbehy a skúsenosti, ale spolupracuje aj s odborníkmi, napríklad z občianskeho združenia Návrat.

Kliknutím na obálku sa vám otvorí v novom okne časopis vo formáte PDF

nebytsam20092 nebyt_sam_august_200901 nebyt_sam_01_2007
nebyt_sam_02_2007 nebyt_sam_03_2007 nebyt_sam_04_2007
nebyt_sam_05-06_2007
Be Sociable, Share!

Comments are closed.