Category: Kluby náhradných rodín

Program klubu náhradných rodín v Bratislave

08.02.2013 – hosť: Albín Škoviera, téma: biologickí rodičia prijatých detí
15.03.2013 – hosť: Marek Roháček, téma: prítomnosť a budúcnosť náhradného rodičovstva
05.04.2013 – hosť: Zuzana Zímová, téma: dospievanie prijatých detí

Štvrtok Január 24th, 2013 in Kluby náhradných rodín | 2 Comments »

Klub náhradných rodín v Hlohovci

Hlohovecký klub náhradných rodín Vám predstaví jeho koordinátorka Janka Chalányová.

Pokračovanie článku “Klub náhradných rodín v Hlohovci”

Streda December 30th, 2009 in Kluby náhradných rodín | 1 Comment »

Klub náhradných rodín v Žiline

Žilinský klub náhradných rodín predstavuje Jana Jančová, jeho koordinátorka.

Pokračovanie článku “Klub náhradných rodín v Žiline”

Utorok December 29th, 2009 in Kluby náhradných rodín | 1 Comment »

Zoznam klubov náhradných rodín

Kluby náhradných rodín organizuje Asociácia náhradných rodín v spolupráci s OZ Návrat. Ide o otvorené skupiny, ktoré navštevujú náhradní rodičia, záujemcovia o náhradné rodičovstvo a ľudia, ktorí sa o túto tému zaujímajú. V rámci jednotlivých stretnutí si rodičia vzájomne odovzdávajú svoje skúsenosti, podelia sa o svoje zážitky, podľa ich potrieb navštevujú kluby odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce či špeciálnej pedagogiky. Pre náhradných rodičov sú zdrojom inšpirácie pri riešení aktuálnych problémov a platformou na vytváranie hlbokých medziľudských vzťahov.
O deti sa v čase stretnutí starajú vyškolení dobrovoľníci, ktorí im pripravujú zábavný program, aby sa rodičia mohli nerušene venovať rozhovorom.
(Pozrite si krátke video o klube náhradných rodín z dielne Voices.)
Srdečne Vás pozývame!

Pokračovanie článku “Zoznam klubov náhradných rodín”

Pondelok September 21st, 2009 in Kluby náhradných rodín | 2 Comments »