Asociácia náhradných rodín podporuje iniciatívu českých kolegov.

Viac sa dozviete v tomto dokumente.

Pozvánka na rekreačno-poradenský pobyt pre náhradné rodiny

Milí priatelia,

Asociácia náhradných rodín Vás aj tento rok s radosťou pozýva na rekreačno-poradenský pobyt pre náhradné rodiny.
Predpokladáme, že záujem bude presahovať možnosti, preto prosím venujte pozornosť podmienkam a termínom prihlasovania sa na pobyt.
Pobyt sa uskutoční už piatykrát v malebnom prostredí Veporských vrchov, ktoré sú súčasťou Slovenského Rudohoria v rekreačnom zariadení DROTÁR medzi obcami Hronec a Osrblie – 10 km od Brezna. Niektorí z Vás sa zúčastnili na letnom pobyte v tomto zariadení už minulé roky a keďže sme boli všetci so zariadením a službami, ktoré poskytuje, spokojní s radosťou sa tam stretneme aj tento rok.

Termín: 14.8.-20.8.2011

Pokračovanie článku “Pozvánka na rekreačno-poradenský pobyt pre náhradné rodiny”

Respitná starostlivosť v náhradnej rodine už aj u nás na Slovensku.

Asociácia náhradných rodín pripravila a rozbieha projekt odľahčujúcej starostlivosti / respitnej / pre náhradné rodiny v Bratislavskom kraji.
Ide o pilotný projekt na Slovensku – podpora náhradnej rodiny v jej domácom prostredí. Filozofia tzv. odľahčujúcej starostlivosti je založená na skúsenosti, že i ten, kto sa dlhodobo stará o deti alebo o iné osoby má nárok na odpočinok. Náročná starostlivosť o deti v náhradnej rodine, ktoré majú špecifické potreby časom vedie k psychickému a fyzickému vyčerpaniu náhradných rodičov. Preto je nutné, aby mali možnosť podpory a pomoci. Odľahčujúca starostlivosť je jednou z možností pomoci a podpory pre náhradné rodiny.

Pokračovanie článku “Respitná starostlivosť v náhradnej rodine už aj u nás na Slovensku.”

Odborníci a náhradní rodiče ze Slovenska se podílejí na změnách v ČR

Bylo na čase, aby Česká republika začala něco měnit v systému péče o ohrožené děti. Jeho hlavní nedostatky jsou určitě našim slovenským kolegům známé, vždyť vycházíme ze stejného systému. Potřebujeme systém sjednotit, posílit preventivní služby pro ohrožené rodiny a zavést nové formy náhradní rodinné péče. Také nám chybí podpůrné služby pro náhradní rodiny a děti v NRP. Děti jsou často od rodin oddělovány z ekonomických důvodů. ČR již prohrála dva spory před Evropským soudem pro lidská práva.
Již od roku 2009 probíhá v ČR proces transformace systému péče o ohrožené děti, který měl tyto hlavní nedostatky řešit. Po nástupu nových pracovníků na Ministerstvo práce a sociálních věcí se tento proces rozjel neuvěřitelnou rychlostí. Během velmi krátké doby byla připravena novela klíčového zákona – zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Inspirací byly také zkušenosti se změnami, které proběhly na Slovensku.
Aby se odborná veřejnost mohla s plánovanými změnami seznámit a vyjádřit se k nim, uskutečnila se v lednu 2011 konference, kde MPSV představilo klíčové body novely.

Pokračovanie článku “Odborníci a náhradní rodiče ze Slovenska se podílejí na změnách v ČR”

2% z Vašich daní pomôžu náhradným rodinám

Milí priatelia,
prichádzame za Vami ako každoročne s prosbou o podporu Asociácie náhradných rodín. S Vašou láskavou podporou sme už pripravili a zrealizovali mnohé zaujímavé a prospešné projekty.

Pokračovanie článku “2% z Vašich daní pomôžu náhradným rodinám”