Klub náhradných rodín v Hlohovci

Hlohovecký klub náhradných rodín Vám predstaví jeho koordinátorka Janka Chalányová.

Pokračovanie článku “Klub náhradných rodín v Hlohovci”

Klub náhradných rodín v Žiline

Žilinský klub náhradných rodín predstavuje Jana Jančová, jeho koordinátorka.

Pokračovanie článku “Klub náhradných rodín v Žiline”

Deň plný zážitkov

DSC_7366Keď nás po prvý krát kontaktovala pani Mutkovičová z ORACLE, boli sme veľmi milo prekvapení jej nápadom, usporiadať túto akciu pre náhradné rodiny.
Rodičia a deti boli pozvaní stráviť príjemný deň v Horárni v Horskom parku.
Sobota 12.12. bola čarovná nielen svojim dátumom, ale i atmosférou celého podujatia. Rodiny s malými i väčšími deťmi prichádzali hneď zaránky, aby im nič z nabitého programu neutieklo.

Pokračovanie článku “Deň plný zážitkov”

Mikuláške stretnutie klubu náhradných rodín

Vážení rodičia, milé deti,
v spolupráci s milými ľuďmi z firmy ORACLE sme pre Vás pripravili netradičné mikulášske stretnutie. Bude sa konať 12.decembra 2009 od 10.00 do 16.00 hod. V Horárni v Horskom parku.
Pre rodičov je pripravené občerstvenie a pre deti tvorivé dielne – vyrábanie lojových zvončekov a búdok pre vtáčiky alebo maľovanie na hodváb.
Všetci ste srdečne vítaní! Tešíme sa na Vás!

image0011image004

Podporte kampaň

Milí priatelia,
radi by sme Vás prosili o podporu našej kampane, ktorá je deklarovaním nášho postoja k tomu, že nám opustené deti stoja za viac, ako je pár drobných, že chceme, aby boli napĺňané ich skutočné potreby a to spôsobom, ktorý im neubližuje tým, že z nich robí žobrajúcich. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu!
Changenet: Môžeme dať viac, než peniaze

Ústredie PSVaR o profirodinách

Na otázky týkajúce sa inštitútu profesionálneho rodičovstva pre časopis Nebyť sám odpovedala riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb Mgr. Mária Marcinová.

Pokračovanie článku “Ústredie PSVaR o profirodinách”

Vianočná Praha – pozvánka

Vážení rodičia, milé deti, srdečne Vás pozývame na pripravovaný výlet do vianočnej Prahy.
Víkendový pobyt sa uskutoční v dňoch 27. – 28. novembra (piatok, sobota) 2009

Pokračovanie článku “Vianočná Praha – pozvánka”

Zoznam klubov náhradných rodín

Kluby náhradných rodín organizuje Asociácia náhradných rodín v spolupráci s OZ Návrat. Ide o otvorené skupiny, ktoré navštevujú náhradní rodičia, záujemcovia o náhradné rodičovstvo a ľudia, ktorí sa o túto tému zaujímajú. V rámci jednotlivých stretnutí si rodičia vzájomne odovzdávajú svoje skúsenosti, podelia sa o svoje zážitky, podľa ich potrieb navštevujú kluby odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce či špeciálnej pedagogiky. Pre náhradných rodičov sú zdrojom inšpirácie pri riešení aktuálnych problémov a platformou na vytváranie hlbokých medziľudských vzťahov.
O deti sa v čase stretnutí starajú vyškolení dobrovoľníci, ktorí im pripravujú zábavný program, aby sa rodičia mohli nerušene venovať rozhovorom.
(Pozrite si krátke video o klube náhradných rodín z dielne Voices.)
Srdečne Vás pozývame!

Pokračovanie článku “Zoznam klubov náhradných rodín”

Diskusia na tému – Adaptačná fáza

Obdobie adaptácie je jedno z najťažších, ale zároveň najdôležitejších období v živote náhradných rodín. Životná neistota, nedôvera a účelové správanie — to je základná charakteristika opusteného dieťaťa. Adaptačné obdobie je čas vzájomného prispôsobovania a zvykania si jeden na druhého. Trvá niekoľko týždňov, mesiacov, ale aj rokov. Adaptačné obdobie považujeme za najdôležitejšie pre vznik dobrého vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a zároveň za jedno z najťažších období, lebo vtedy sa rozhoduje, ako bude vyzerať celý ďalší život náhradnej rodiny.

Pokračovanie článku “Diskusia na tému – Adaptačná fáza”

Víkendový pobyt náhradných rodín z trnavského a juhomoravského regiónu

V júni 2009  sme usporiadali víkendový pobyt pre náhradné rodiny z trenčianskeho, hlohoveckého a tDSC_0644rnavského klubu náhradných rodín. Tento pobyt bol nezvyčajný tým, že nešlo o vzdelávací pobyt,  ale jeho  program bol zameraný na príjemné strávenie voľného víkendu  návštevou nádherných juhomoravských zámkov, na výmenu skúseností a nadviazanie partnerstva medzi náhradnými rodinami zo Slovenska a Česka. Ďalším špecifikom bolo, že príležitosť zúčastniť sa pobytu  dostali aj žiadatelia o náhradné rodičovstvo, ktorí navštevujú pravidelne kluby náhradných rodín.

Pokračovanie článku “Víkendový pobyt náhradných rodín z trnavského a juhomoravského regiónu”