2009

 • OZ Návrat – participácia na odbornej príprave a lektorovanie pobytov náhradných rodín
 • Nadácia pre deti Slovenska – grantové kolo –  Hodina deťom
 • Magistrát hl. mesta Bratislava – pobyt pre rodiny s dospievajúcimi deťom
 • Magistrát mesta Martin –  finančná podpora klubu náhradných rodín v Martine
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky –   projekt – letný pobyt pre náhradné rodiny a deti z náhradných rodín
 • Eeon – projekt podpory  vydávania časopisu o náhradnom rodičovstve – Nebyť sám
 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny – projekt podpory vydávania časopisu o náhradnom rodičovstve – Nebyť sám
 • NO SPACE –  finančná podpora vzdelávania detí v náhradných rodinách
 • Detské centrum,  Ružomberok – spolupráca pri formulovaní legislatívnych zmien
 • Združenie neštátnych detských domovov – spolupráca pri formulovaní legislatívnych zmien
 • Nadácia J&T – podpora projektov pre náhradné rodiny
O projekte NRP ČR

Cílem projektu je přenést dobrou praxi z reformy systému NRP
na Slovensku do českého prostředí. Prověřit možnosti legislativních
úprav na české straně, implementovat vzdělávací standardy pro pěstouny
do vzdělávacích programů a realizovat vlastní vzdělávání náhradních
rodičů.
Projekt je realizován v rámci výzvy č.51 – mezinárodní spolupráce s
partnerem projektu – Asociáciou náhradných rodín, Slovensko.
Realizátor projektu:Asociace náhradních rodin České republiky (dále
jen ANR ČR) je NNO, která vznikla z potřeb náhradních rodin –
pěstounských a adoptivních – z celé ČR a je jejich zastřešující
organizací. Asociace nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a
výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí, vzdělávání, doprovázení,
podporu a pomoc.
V současně době ANR ČR spolupracuje se zástupci státní správy i
samosprávy na místní (OSPOD na obecních úřadech), krajské (OSPOD na
krajských úřadech) i celorepublikové (MPSV, MŠMT) úrovni. Zástupci ANR
ČR se podíleli na připomínkování Národního akčního plánu transformace
a sjednocení systému péče o ohrožené děti a
v současné době jsou zástupci ANR ČR členy několika pracovních skupin
MPSV týkajících se NRP. ANR ČR spolupracuje také s několika významnými
NNO v oblasti NRP (Nadace Táta a máma, Sdružení pěstounů Brno, Rozum a
Cit a další) a je členem mezinárodní organizace pěstounů IFCO
(International Foster Care Organisation).
Mezi další cíle ANR ČR patří především průběžné vzdělávání náhradních
rodičů a dětí v náhradních rodinách, usilování o zlepšení legislativy
a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče, spolupráce náhradních
rodičů s odborníky, úřady a organizacemi podobného zaměření. ANR ČR se
také podílí na zajišťování informovanosti veřejnosti a osvětě ve
věcech náhradní rodinné péče a její propagace.

Jana Lexová
Manažer projektu Profesionalizace systém NRP v ČR
Místopředseda VR ANR ČR

Asociace náhradních rodin ČR
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1246/1 – Nové Město
tel.: +420 777 721 683
e-mail: lexova.anr@gmail.com
http://www.anrcr.cz

http://www.profesionalizacenrp.cz

Be Sociable, Share!

Comments are closed.