Letný pobyt 2018

Milí priatelia,

Asociácia náhradných rodín Vás aj tento rok s radosťou pozýva na rekreačno-poradenský pobyt pre náhradné rodiny.

Pobyt sa uskutoční v HOTEL DROTÁR, HRONEC, medzi obcami Hronec a Osrblie, 10 km od Brezna.

Termín: 5.8. 2017– 11. 8. 2017

Ubytovacia kapacita v rámci zariadenia sú dva typy ubytovania, v centrálnej budove je 60 lôžok a 66 lôžok je v 6-miestnych chatkách. Izby aj chatky sú vybavené vlastným sociálnym zariadením.

Stravovanie (plná penzia) je zabezpečené v tom istom zariadení, jedáleň má kapacitu 70 miest, čo znamená, že sa budeme stravovať na dve etapy.

V zariadení je k dispozícii bufet, ihriská, pieskovisko, vlastné parkovisko a bezpečné prostredie na hry mimo hlavnej cesty

Cena za deň na dospelého je 19 €. Celý pobyt pre dospelého na 6 dní stojí 114 €. Dospelí si hradia pobyt v plnej výške.

Pobyt za dieťa do 10 rokov stojí 84 € – na deň 14 €. Deti do 10 rokov budú mať detské porcie.

Pobyt pre dieťa nad 10 rokov stojí 114 € na deň 19 € Deti a mládež nad 10 rokov budú mať porcie ako dospelí.

Príspevok rodičov na dieťa bude 7 €/deň pre dieťa do 10 rokov9 €/deň pre dieťa nad 10 rokov.

Deti do 3 rokov bez nároku na stravu a lôžko sa zúčastnia pobytu bezplatne

Doprava do zariadenia bude individuálna.

Program: dopoludnia budeme tráviť oddelene – dospelí a deti, so svojím programom. Dobrovoľníci majú pripravený program pre deti. Odborníci zasa chystajú program pre rodičov. Poobede voľno, podvečer spoločné rozhovory na zvolenú tému, individuálne rozhovory,

Rodiny môžu ísť na výlety do okolia, alebo len tak oddychovať pri chate.

Pobytu sa zúčastní aj zdravotníčka, ktorá bude v prípade bežných úrazov k dispozícii.

Podmienky pre účasť: Počet účastníkov je limitovaný kapacitou zariadenia. Akceptujeme len vyplnené prihlášky so zaplatenou zálohou.

Zálohu vo výške 50 € na 1 dospelého treba poslať spolu s prihláškou do 25.5. 2018. Prihlášku budeme považovať za záväznú len v prípade zaplatenia zálohy. Zálohu treba zaplatiť prevodom z vášho účtu na účet Asociácie náhradných rodín v Tatra Banke Bratislava, číslo účtu a IBAN: SK 35 1100 0000 002665746017 alebo poštovou poukážkou.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Pri platbe použite variabilný symbol: 201808

Prihlášku zašlite na našu adresu:

Asociácia náhradných rodín

Štúrova 1-3

811 02 Bratislava

alebo mailom na adresu: asociacianr@gmail.com

V prípade otázok sa môžete obrátiť na

Katarína Kuchťáková t. č. : 0903 828 569, asociacianr@gmail.com

Be Sociable, Share!

Comments are closed.