Vznikla Asociace náhradních rodin České republiky

Dňa 14.4.2009 vznikla na ustanovujúcom valnom zhromaždení v Prahe Asociace náhradních rodin České republiky. Cieľom Asociácie je ochrana práv a záujmov náhradných rodičov a detí v ich starostlivosti a zabezpečenie dôstojných podmienok pre vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.
Tieto ciele plánujú dosiahnuť nasledovne:

–          Vzájomná informačná a morálna podpora členov združenia prostredníctvom zdieľania svojich poznatkov, skúseností a pocitou

–          Spolupráca členov s odborníkmi, úradmi a organizáciami

–          Zabezpečovanie informovania verejnosti a osvety vo veciach náhradnej rodinnej starostlivosti, propagácia náhradnej rodinnej starostlivosti

–          Zastupovanie záujmov členov združenia pri jednaniach s orgánmi štátnej a verejnej správy

–          Presadzovanie práv a oprávnených záujmov členov združenia v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti

–          Usilovanie sa o zlepšenie legislatívy a metodiky v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti

–          Vzdelávanie náhradných rodičov i detí v rodinách

–          Koordinácia a zastupovanie záujmov klubov náhradných rodín v rámci Asociácie

–          Publikačná činnosť

Prioritou ANR ČR je najmä zakladať kluby náhradných rodín, ktoré sú veľmi dôležité pre riešenie individuálnych problémov rodín.

Na založení Asociace náhradních rodin ČR aktívne participovala Asociácia náhradných rodín SR. Českí kolegovia boli zoznámení s fungujúcim modelom organizácie združujúcej náhradné rodiny, zo strany ANR SR im bolo prisľúbené lektorovanie vzdelávacích seminárov a samozrejme stála podpora a spolupráca.

Tešíme sa z existencie tejto organizácie a veríme, že naša vzájomná spolupráca nás obohatí a pri napĺňaní cieľov našich sesterských organizácií budeme môcť mať radosť dvojnásobnú.

Momentálne nie je žiadny komentár zvýraznený
Be Sociable, Share!

RSS pre odoberanie komentárov k tomuto článku. TrackBack URI

Leave a Reply