Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný

V spolupráci s ANR (Asociácia Náhradných rodín) a OZ ASSISTENTIA vás pozývame na kurz

REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Kurz o komunikácii a postupoch,
ktoré vymedzujú hranice, podporujú zodpovednosť a sebaúctu a zmierňujú konflikty.
Kurz vychádza z publikácie Respektovat a být respektován (P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová).

Tento kurz je určený pre náhradných rodičov.


Lektori: Mgr. Marianna Rajecová, Mgr. Ivan Vyskočil
Miesto konania: OZ ASSISTENTIA, Budova LUXOR, Štúrova 3, Bratislava

1. seminár 14. 3. 2015 (sobota), 9:00 – 16:30

AKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY I.

Vyjasníme si, čo je a čo nie je rešpektujúci prístup. Prečo tradičné prístupy (príkazy, dohováranie, hrozby, vyčítanie, dávanie za vzor…) často nezaberajú? Deti sa ani tak nebránia tomu, čo od nich chceme (obliecť sa, upratať…), ale forme, akou to vyžadujeme. Preberieme princípy dobrej komunikácie (ktoré platia aj medzi dospelými) a aj konkrétne postupy a komunikačné zručnosti, ktoré obmedzujú množstvo konfliktov s deťmi a súčasne budujú ich sebaúctu.

2. Seminár 28. 3. 2015 (sobota), 9:00 – 16:30

AKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY II., EMÓCIE A EMPATICKÁ REAKCIA

Dokončenie 1. témy. Hlavnou témou sú emócie: ako fungujú, načo nám sú. Preberieme bežné spôsoby, ako ľudia reagujú na emócie druhých, a prečo nemôžu druhému pomôcť, aj keď sú dobre mienené (zľahčovanie, rady, logické vysvetľovania zlyhávajú). Formy empatickej reakcie.

3. Seminár 11. 4. 2015 (sobota), 9:00 – 16:30

RIZIKÁ TRESTOV A ČO NAMIESTO NICH

Akú odozvu zvoliť namiesto trestu? Tresty účinkujú len krátkodobo, učia deti chovať sa podľa požiadaviek dospelých tak, aby sa vyhli trestom či získali odmenu, a nie preto, že je to tak správne. Tresty môžu mať aj ďalšie negatívne dopady na správanie a vývin dieťaťa. Rozoberá sa pojem vnútorná a vonkajšia motivácia, definujú sa pojmy trest, prirodzený a logický dôsledok. Ponúkneme alternatívne postupy založené najmä na spoluúčasti detí pri riešení a náprave nevhodného správania. Konflikty medzi deťmi, ako na ne reagovať. Prepojenie doposiaľ prebraných komunikačných zručností s opakujúcimi sa problémami: poriadok, ranné vstávanie, rozdelenie povinností v domácnosti, požičiavanie hračiek…

4. Seminár 25. 4. 2015 (sobota), 9:00 – 16:30

AKO VYJADRIŤ OCENENIE A SPÄTNÚ VÄZBU (RIZIKÁ ODMIEN, POCHVÁL A SÚŤAŽÍ)

Pochvaly a odmeny môžu mať tiež svoje nežiaduce účinky – berú deťom ochotu učiť sa a správať sa dobre, pokiaľ za to nič nezískajú. Rovnako ako tresty znižujú vnútornú motiváciu. Preberieme postupy vedúce k rozvoju pozitívnych vlastností, nezávislosti na autorite, sebahodnoteniu, schopnosti robiť veci pre ne samé, nie iba pre spokojnosť druhých ľudí. Súvislosť vnútornej motivácie a kvalitného vzdelávania. Riziká súťaží.

Účastnícky poplatok: 75,- € / osoba (vďaka finančnej podpore ANR, Assistentia, J&T)
V prípade vášho záujmu sa prihláste na adrese tomanova@assistentia.sk do 28.2.2015. Počet účastníkov je limitovaný.

Účastníci kurzu dostanú písomné materiály. Odporúčame zobrať si podložku na písanie a písacie potreby.

Môžete si stiahnuť dokument.

Momentálne nie je žiadny komentár zvýraznený
Be Sociable, Share!

RSS pre odoberanie komentárov k tomuto článku. TrackBack URI

Leave a Reply