Odborníci a náhradní rodiče ze Slovenska se podílejí na změnách v ČR

Bylo na čase, aby Česká republika začala něco měnit v systému péče o ohrožené děti. Jeho hlavní nedostatky jsou určitě našim slovenským kolegům známé, vždyť vycházíme ze stejného systému. Potřebujeme systém sjednotit, posílit preventivní služby pro ohrožené rodiny a zavést nové formy náhradní rodinné péče. Také nám chybí podpůrné služby pro náhradní rodiny a děti v NRP. Děti jsou často od rodin oddělovány z ekonomických důvodů. ČR již prohrála dva spory před Evropským soudem pro lidská práva.
Již od roku 2009 probíhá v ČR proces transformace systému péče o ohrožené děti, který měl tyto hlavní nedostatky řešit. Po nástupu nových pracovníků na Ministerstvo práce a sociálních věcí se tento proces rozjel neuvěřitelnou rychlostí. Během velmi krátké doby byla připravena novela klíčového zákona – zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Inspirací byly také zkušenosti se změnami, které proběhly na Slovensku.
Aby se odborná veřejnost mohla s plánovanými změnami seznámit a vyjádřit se k nim, uskutečnila se v lednu 2011 konference, kde MPSV představilo klíčové body novely.

Konferenci pořádala Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu „Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR,“ jehož partnerem je slovenská Asociácia náhradných rodín.
Mezi účastníky byli zastoupeni sociální pracovníci, náhradní rodiče, odborníci, soudci, poslanci a také náhradní rodiče a odborníci ze Slovenska.
Během dopoledního programu byly představeny klíčové body plánované novely:

 1. Novela stanoví postupy pro orgány sociálně-právní ochrany dítěte – vyhodnocování situace rodiny a dítěte, individuální plánování, případové konference. Vymezuje se pojem sociální kuratela.
 2. Pěstounská péče bude vykonávána na základě dohody o výkonu pěstounské péče. Budou vypracovány standardy pro výkon pěstounské péče a posílena kontrola výkonu PP.
 3. Vytvoření příznivějších podmínek pro pěstounskou péči na přechodnou dobu.
 4. Dávky pěstounské péče budou vyjmuty ze systému státní sociální podpory – pěstouni nebudou žadatelé sociální dávky, ale příjemci odměny.
 5. Některé okruhy novela neupravuje, počítá se s prováděcími vyhláškami.
 6. Bude jednoznačněji stanovena úprava podmínek provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 7. Novela by měla vytvořit podmínky pro vznik podpůrných služeb pro ohrožené rodiny.
 8. Počítá se s vypracováním standardů pro orgány sociálně-právní ochrany dětí, pro pověřené osoby, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a také pro pěstounskou péči a pro osoby realizující přípravy na náhradní rodinnou péči.

Odpoledne se účastníci konference rozdělili do pěti tématických pracovních skupin.
V každé skupině byli i zástupci ze Slovenska. V práci skupin tak mohli čeští zástupci přímo těžit ze zkušeností slovenských kolegů a myslíme, že to bylo obohacující pro obě strany.
Výstupy z pracovních skupin byly pak prezentovány zástupcům MPSV, pro které byly zpětnou vazbou a podnětem k dalším úpravám novely.
Konference měla velký ohlas. O prezentaci z konference je stále velký zájem. Pro zájemce je k dispozici na stránkách projektu

http://www.profesionalizacenrp.cz

Zatím nemáme k dispozici paragrafované znění novely, očekáváme, že bude co nejdříve dáno k vnějším připomínkám. Věříme, že projde i procesem schvalování v Parlamentu a že zlepší situaci v sociálně-právní ochraně dětí v ČR.

Mgr.Kateřina Šlesingerová, Koordinátor konferencí a metodické přípravy

Jana Lexová, Mgr.Kateřina Šlesingerová
realizační tým konference k projektu
Profesionalizace systému NRP v ČR

Asociace náhradních rodin ČR

Momentálne nie je žiadny komentár zvýraznený
Be Sociable, Share!

1 Comment to “Odborníci a náhradní rodiče ze Slovenska se podílejí na změnách v ČR”

 1. By Blanka Oláhová, 7. Október 2011 @ 09:11

  Jsem moc ráda, že EU přispěla letos částkou 2.518.000 Kč na proškolení 16 profesionálních náhradních rodičů na Moravě. Náhradní rodiče si určitě tuto velkorysou podporu zaslouží.

  [Reakcia]

RSS pre odoberanie komentárov k tomuto článku. TrackBack URI

Leave a Reply