Respitná starostlivosť v náhradnej rodine už aj u nás na Slovensku.

Asociácia náhradných rodín pripravila a rozbieha projekt odľahčujúcej starostlivosti / respitnej / pre náhradné rodiny v Bratislavskom kraji.
Ide o pilotný projekt na Slovensku – podpora náhradnej rodiny v jej domácom prostredí. Filozofia tzv. odľahčujúcej starostlivosti je založená na skúsenosti, že i ten, kto sa dlhodobo stará o deti alebo o iné osoby má nárok na odpočinok. Náročná starostlivosť o deti v náhradnej rodine, ktoré majú špecifické potreby časom vedie k psychickému a fyzickému vyčerpaniu náhradných rodičov. Preto je nutné, aby mali možnosť podpory a pomoci. Odľahčujúca starostlivosť je jednou z možností pomoci a podpory pre náhradné rodiny.

Pokračovanie článku “Respitná starostlivosť v náhradnej rodine už aj u nás na Slovensku.”

Odborníci a náhradní rodiče ze Slovenska se podílejí na změnách v ČR

Bylo na čase, aby Česká republika začala něco měnit v systému péče o ohrožené děti. Jeho hlavní nedostatky jsou určitě našim slovenským kolegům známé, vždyť vycházíme ze stejného systému. Potřebujeme systém sjednotit, posílit preventivní služby pro ohrožené rodiny a zavést nové formy náhradní rodinné péče. Také nám chybí podpůrné služby pro náhradní rodiny a děti v NRP. Děti jsou často od rodin oddělovány z ekonomických důvodů. ČR již prohrála dva spory před Evropským soudem pro lidská práva.
Již od roku 2009 probíhá v ČR proces transformace systému péče o ohrožené děti, který měl tyto hlavní nedostatky řešit. Po nástupu nových pracovníků na Ministerstvo práce a sociálních věcí se tento proces rozjel neuvěřitelnou rychlostí. Během velmi krátké doby byla připravena novela klíčového zákona – zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Inspirací byly také zkušenosti se změnami, které proběhly na Slovensku.
Aby se odborná veřejnost mohla s plánovanými změnami seznámit a vyjádřit se k nim, uskutečnila se v lednu 2011 konference, kde MPSV představilo klíčové body novely.

Pokračovanie článku “Odborníci a náhradní rodiče ze Slovenska se podílejí na změnách v ČR”