Pozvánka na konferenciu

Stiahnite si, prosím, pozvánku na konferenciu o novelizácii predpisov vzťahujúcich sa k sociálno-právnej ochrane detí, organizovanej Asociáciou náhradných rodín Českej republiky v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky, ktorá sa bude konať dňa 13.1.2011 v Prahe.