Ústredie PSVaR o profirodinách

Na otázky týkajúce sa inštitútu profesionálneho rodičovstva pre časopis Nebyť sám odpovedala riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb Mgr. Mária Marcinová.

Pokračovanie článku “Ústredie PSVaR o profirodinách”