Zoznam klubov náhradných rodín

Kluby náhradných rodín organizuje Asociácia náhradných rodín v spolupráci s OZ Návrat. Ide o otvorené skupiny, ktoré navštevujú náhradní rodičia, záujemcovia o náhradné rodičovstvo a ľudia, ktorí sa o túto tému zaujímajú. V rámci jednotlivých stretnutí si rodičia vzájomne odovzdávajú svoje skúsenosti, podelia sa o svoje zážitky, podľa ich potrieb navštevujú kluby odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce či špeciálnej pedagogiky. Pre náhradných rodičov sú zdrojom inšpirácie pri riešení aktuálnych problémov a platformou na vytváranie hlbokých medziľudských vzťahov.
O deti sa v čase stretnutí starajú vyškolení dobrovoľníci, ktorí im pripravujú zábavný program, aby sa rodičia mohli nerušene venovať rozhovorom.
(Pozrite si krátke video o klube náhradných rodín z dielne Voices.)
Srdečne Vás pozývame!

Pokračovanie článku “Zoznam klubov náhradných rodín”