Diskusia na tému – Adaptačná fáza

Obdobie adaptácie je jedno z najťažších, ale zároveň najdôležitejších období v živote náhradných rodín. Životná neistota, nedôvera a účelové správanie — to je základná charakteristika opusteného dieťaťa. Adaptačné obdobie je čas vzájomného prispôsobovania a zvykania si jeden na druhého. Trvá niekoľko týždňov, mesiacov, ale aj rokov. Adaptačné obdobie považujeme za najdôležitejšie pre vznik dobrého vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a zároveň za jedno z najťažších období, lebo vtedy sa rozhoduje, ako bude vyzerať celý ďalší život náhradnej rodiny.

Pokračovanie článku “Diskusia na tému – Adaptačná fáza”