Zoznam klubov náhradných rodín

Kluby náhradných rodín organizuje Asociácia náhradných rodín v spolupráci s OZ Návrat. Ide o otvorené skupiny, ktoré navštevujú náhradní rodičia, záujemcovia o náhradné rodičovstvo a ľudia, ktorí sa o túto tému zaujímajú. V rámci jednotlivých stretnutí si rodičia vzájomne odovzdávajú svoje skúsenosti, podelia sa o svoje zážitky, podľa ich potrieb navštevujú kluby odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce či špeciálnej pedagogiky. Pre náhradných rodičov sú zdrojom inšpirácie pri riešení aktuálnych problémov a platformou na vytváranie hlbokých medziľudských vzťahov.
O deti sa v čase stretnutí starajú vyškolení dobrovoľníci, ktorí im pripravujú zábavný program, aby sa rodičia mohli nerušene venovať rozhovorom.
(Pozrite si krátke video o klube náhradných rodín z dielne Voices.)
Srdečne Vás pozývame!

Pokračovanie článku “Zoznam klubov náhradných rodín”

Diskusia na tému – Adaptačná fáza

Obdobie adaptácie je jedno z najťažších, ale zároveň najdôležitejších období v živote náhradných rodín. Životná neistota, nedôvera a účelové správanie — to je základná charakteristika opusteného dieťaťa. Adaptačné obdobie je čas vzájomného prispôsobovania a zvykania si jeden na druhého. Trvá niekoľko týždňov, mesiacov, ale aj rokov. Adaptačné obdobie považujeme za najdôležitejšie pre vznik dobrého vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a zároveň za jedno z najťažších období, lebo vtedy sa rozhoduje, ako bude vyzerať celý ďalší život náhradnej rodiny.

Pokračovanie článku “Diskusia na tému – Adaptačná fáza”

Víkendový pobyt náhradných rodín z trnavského a juhomoravského regiónu

V júni 2009  sme usporiadali víkendový pobyt pre náhradné rodiny z trenčianskeho, hlohoveckého a tDSC_0644rnavského klubu náhradných rodín. Tento pobyt bol nezvyčajný tým, že nešlo o vzdelávací pobyt,  ale jeho  program bol zameraný na príjemné strávenie voľného víkendu  návštevou nádherných juhomoravských zámkov, na výmenu skúseností a nadviazanie partnerstva medzi náhradnými rodinami zo Slovenska a Česka. Ďalším špecifikom bolo, že príležitosť zúčastniť sa pobytu  dostali aj žiadatelia o náhradné rodičovstvo, ktorí navštevujú pravidelne kluby náhradných rodín.

Pokračovanie článku “Víkendový pobyt náhradných rodín z trnavského a juhomoravského regiónu”

Vznikla Asociace náhradních rodin České republiky

Dňa 14.4.2009 vznikla na ustanovujúcom valnom zhromaždení v Prahe Asociace náhradních rodin České republiky. Cieľom Asociácie je ochrana práv a záujmov náhradných rodičov a detí v ich starostlivosti a zabezpečenie dôstojných podmienok pre vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.

Pokračovanie článku “Vznikla Asociace náhradních rodin České republiky”